نمونه کارهای طراحی

گستره و تنوع طراحی های گروه طراحی قلمو به اندازه گستره و تنوع خلاقیت، بی انتهاست و نمونه کارهای ارائه شده در تمامی قسمت ها هیچگاه نشاندهنده اوج هنر، خلاقیت و توانایی گروه طراحی قلمو نیست زیرا همیشه امکان بسیاری برای پیشرفت به واسطه ایده های جدید وجود دارد. در لینک های زیر می توانید برخی از نمونه های طراحی پاورپوینت حرفه ای و اسلاید و برش و حکاکی لیزری در کاربردها و دسته های مختلف را مشاهده کنید.

مشاهده نمونه کار طراحی پاورپوینت حرفه ای و اسلاید

مشاهده نمونه کار برش و حکاکی لیزری