30مه/16

چهار اشتباه رایج در طراحی پاورپوینت

چهار اشتباه رایج در طراحی پاورپوینت دانستن نکات لازم و ضروری یک طراحی حرفه ای و یا آشنایی با اشتباهات رایج در طراحی پاورپوینت ، راه های انجام یک طراحی بهتر استبیشتر…

12مه/16

قوانین ساده انتخاب عکس مناسب در طراحی پاورپوینت

قوانین ساده انتخاب عکس مناسب در طراحی پاورپوینت عکس ها، یکی از اجزاء ضروری هر طراحی پاورپوینت هستند که در بسیاری از مواقع می توانند جایگزین بخش زیادی از متن ها شوند.بیشتر…

05مه/16

۴ روش برای تقویت حافظه پرزنتیشن

۴ روش برای تقویت حافظه پرزنتیشن پس از آماده کردن مطالب و طراحی حرفه ای اسلایدها با درنظرگیری تمامی اصول یک طراحی و پرزنتیشن حرفه ای، نوبت به بکارگیری مهارت ارائه مطلببیشتر…