اضافه شدن قسمت پرسش و پاسخ سایت قلمو

پیشنهاد اضافه شدن قسمت پرسش و پاسخ به سایت قلمو در میان سایر پیشنهادهای بسیاری که برای ارتقاء خدمات وقسمت های آن داده می شود، خیلی زود تایید و عملی شد ، چرا؟ در یک جمله زیرا باعث می شود ما قدمی برای پیشرفت شما برداریم و شما قدمی برای پیشرفت ما و سایرین.
یادگیری و ارتقاء سطح دانش جز با انتقال و آموزش میسر نمی شود و این ، خود باعث پویایی، پیشرفت و حرکت رو به جلوست. قسمت پرسش و پاسخ ایجاد گردید تا شما بتوانید سوالات و مشکلات خودتان را در قسمتی مشخص مطرح کنید تا به بهترین پاسخ ها برسید. بدون شک مشکل و سوال شما ، مشکل و سوالات افراد بسیاری است. این قسمت را نیز به سایر اولین های گروه طراحی قلمو اضافه کنید.

پرسش و پاسخ طراحی پاورپوینت و اسلاید

پرسش و پاسخ طراحی انیمیشن تابلو روان