Tag Archives: طراحی رزومه

26سپتامبر/15

نمونه رزومه خلاقانه (۲)

نمونه رزومه خلاقانه (۲) در ادامه مطالب معرفی رزومه های خلاقانه، در این مطلب نیز تعدادی دیگر از رزومه های خلاقانه و جذاب برای علاقه مندان معرفی شده است. همانطور که دربیشتر…

26سپتامبر/15

نکات طلایی نوشتن رزومه کاری

نکات طلایی نوشتن رزومه کاری همانطور که می دانید رزومه کاری برای درخواست شغل و یا استخدام در بسیاری از شرکت ها مورد نیاز است که با در نظرگیری این اهمیت، دربیشتر…

21سپتامبر/15

نمونه رزومه خلاقانه (۱)

نمونه رزومه خلاقانه (۱) ممکن است نمونه رزومه های بسیاری را تا کنون مشاهده کرده باشید، اما این نمونه های خلاقانه ایده های بسیار متنوع و متفاوتی برای ارایه یک رزومه ساده دارند کهبیشتر…