لطفا ضمن مطالعه مقررات و قوانین، به نکات زیر نیز توجه بفرمایید.

  • با توجه به آنکه در طراحی اصولی و حرفه ای پاورپوینت، پرزی و پرزنتیشن عوامل بسیاری تاثیرگذار است، تعرفه و زمان تحویل اعلام شده در جداول به صورت تقریبی بوده و میزان دقیق آنها پس از ثبت اولیه سفارش بررسی و اعلام می شود.

  • هزینه سایر خدمات مرتبط مانند ترجمه، تایپ، جمع آوری مطالب، گویندگی (نریشن) با صدای آقا یا خانم، تدوین و ویرایش فیلم، ساخت عکس های متحرک، طراحی گرافیکی اختصاصی در صورت نیاز و … به صورت جداگانه اخذ می شود.

پاورپوینت جلسات دفاع و درسی

سطح حرفه ای

170 هزار تومان


مبنا 50 اسلاید

قالب اختصاصی/ ترکیبی به همراه منو در صورت نیاز

طراحی گرافیکی حرفه ای

ایده پردازی حرفه ای/ اسلاید به اسلاید

 افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها 

مدت زمان تحویل 3 روز

پاورپوینت جلسات دفاع و درسی

سطح نیمه حرفه ای

110 هزار تومان


مبنا 50 اسلاید

قالب اختصاصی به همراه منو در صورت نیاز

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی

افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها

مدت زمان تحویل 2 روز

پیشنهادی

پاورپوینت جلسات دفاع و درسی

سطح پایه

50 هزار تومان

مبنا 50 اسلاید

قالب پیش فرض به همراه منو در صورت نیاز

بدون طراحی گرافیکی

بدون ایده پردازی

افکت بین اسلایدها

مدت زمان تحویل 1 روز

پاورپوینت تجاری

سطح حرفه ای

 تماس بگیرید

مبنا 50 اسلاید

قالب اختصاصی / حرفه ای

طراحی گرافیکی حرفه ای

ایده پردازی حرفه ای/ اسلاید به اسلاید

 افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها 

مدت زمان تحویل 14 روز

پیشنهادی

پاورپوینت تجاری

سطح نیمه حرفه ای

320 هزار تومان


مبنا 50 اسلاید

قالب تجاری

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی

افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها

مدت زمان تحویل 5 روز

پاورپوینت تجاری

سطح پایه

-

-

-

-

-

-

-

پاورپوینت آموزشی (ویژه مدرسان و اساتید)

سطح حرفه ای

 تماس بگیرید

مبنا 50 اسلاید

قالب اختصاصی/ ترکیبی به همراه منو در صورت نیاز

طراحی گرافیکی حرفه ای

ایده پردازی حرفه ای/ اسلاید به اسلاید

 افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها 

مدت زمان تحویل 7 روز

پاورپوینت آموزشی (ویژه مدرسان و اساتید)

سطح نیمه حرفه ای

240 هزار تومان


مبنا 50 اسلاید

قالب اختصاصی به همراه منو در صورت نیاز

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی

افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها

مدت زمان تحویل 3 روز

پیشنهادی

پاورپوینت آموزشی (ویژه مدرسان و اساتید)

سطح پایه

50 هزار تومان

مبنا 50 اسلاید

قالب پیش فرض به همراه منو در صورت نیاز

بدون طراحی گرافیکی

بدون ایده پردازی

افکت بین اسلایدها

مدت زمان تحویل 1 روز

پاورپوینت همایش و کنفرانس

سطح حرفه ای

 تماس بگیرید

مبنا 50 اسلاید

قالب اختصاصی/ترکیبی به همراه منو در صورت نیاز

طراحی گرافیکی حرفه ای

ایده پردازی حرفه ای/اسلاید به اسلاید

 افکت و انیمیشن حرفه ای درون و بین اسلایدها 

مدت زمان تحویل 5 روز

پاورپوینت همایش و کنفرانس

سطح نیمه حرفه ای

210 هزار تومان

مبنا 50 اسلاید

قالب اختصاصی به همراه منو در صورت نیاز

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی

افکت و انیمیشن درون و بین اسلایدها

مدت زمان تحویل 2 روز

پیشنهادی

پاورپوینت همایش و کنفرانس

سطح پایه

50 هزار تومان

مبنا 50 اسلاید

قالب پیش فرض به همراه منو در صورت نیاز

بدون طراحی گرافیکی

بدون ایده پردازی

افکت بین اسلایدها

مدت زمان تحویل 1 روز

پاورپوینت رزومه

سطح حرفه ای

150 هزار تومان


مبنا 5 اسلاید در اندازه A4

طراحی گرافیکی حرفه ای / خلاقانه

ایده پردازی حرفه ای / اختصاصی

مدت زمان تحویل 5 روز

پیشنهادی

پاورپوینت رزومه

سطح نیمه حرفه ای

75 هزار تومان


مبنا 5 اسلاید در اندازه A4

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

 ایده پردازی نیمه حرفه ای

مدت زمان تحویل 3 روز

پاورپوینت رزومه

سطح پایه

-

-

-

-

-

پاورپوینت مالتی مدیا و چندرسانه ای

سطح حرفه ای

 تماس بگیرید

مبنا 20 اسلاید / 10 دقیقه

طراحی گرافیکی حرفه ای

ایده پردازی حرفه ای

 افکت و انیمیشن حرفه ای با زمان بندی متوالی 

مدت زمان تحویل 7 روز

پیشنهادی

پاورپوینت مالتی مدیا و چندرسانه ای

سطح نیمه حرفه ای

380 هزار تومان


مبنا 20 اسلاید / 10 دقیقه

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

ایده پردازی نیمه حرفه ای

افکت و انیمیشن نیمه حرفه ای

مدت زمان تحویل 4 روز

پاورپوینت مالتی مدیا و چندرسانه ای

سطح پایه

-

-

-

-

-

-

پرزی تجاری

سطح حرفه ای

 تماس بگیرید 


مبنا 50 فریم (اسلاید)

قالب اختصاصی/ حرفه ای

طراحی گرافیکی حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی / حرفه ای

مدت زمان تحویل 14 روز

پیشنهادی

پرزی تجاری

سطح نیمه حرفه ای

370 هزار تومان


مبنا 50 فریم (اسلاید)

قالب اختصاصی 

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی

مدت زمان تحویل 7 روز

پرزی تجاری

سطح پایه

-

-

-

-

-

-

پرزی غیر تجاری

سطح حرفه ای

 تماس بگیرید 


مبنا 50 فریم (اسلاید)

قالب اختصاصی/ حرفه ای

طراحی گرافیکی حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی / حرفه ای

مدت زمان تحویل 7 روز

پیشنهادی

پرزی غیر تجاری

سطح نیمه حرفه ای

260 هزار تومان


مبنا 50 فریم (اسلاید)

قالب اختصاصی 

طراحی گرافیکی نیمه حرفه ای

ایده پردازی اختصاصی

مدت زمان تحویل 4 روز

پرزی غیر تجاری

سطح پایه

70 هزار تومان

مبنا 50 فریم (اسلاید)

قالب پیش فرض

بدون طراحی گرافیکی

بدون ایده پردازی

مدت زمان تحویل 2 روز