فراخوان آغاز ششمین سالانه ی هنر معاصر پرسبوک

موضوع سالانه ی ششم:

از طبیعت زدایی تا “طبیعی” زیستی
طراح سالانه وبنیان گذار پرسبوک: ندا درزی
دبیر سالانه : پاملاکریمی
مشاوران : ندادرزی، تورج خامنه زاده، پاملا کریمى، بهنام کامرانى
داوران : آلیس استپانیان، بهرنگ صمدزادگان، پاملا کریمى
گرافیست: رسول کمالی

تقویم اجرایی

مکان برگزاری: فرهنگسرای نیاوران
شروع ارسال آثار : ۲۵شهریور
پایان ارسال آثار۳۰: آبان
اعلام اسامی پذیرفته شدگان۱۵: دی
زمان برپایی نمایشگاه : اردیبهشت ۱۳۹۵
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

فراخوان آغاز ششمین سالانه ی هنر معاصر پرسبوک