اضافه شدن خدمات برش و حکاکی لیزری و فروشگاه قلمو

در راستای گسترش خدمات گروه طراحی قلمو و با در نظرگیری خط مشی همیشگی ، خدمات برش و حکاکی لیزری به خدمات پیشین طراحی پاورپوینت و اسلاید و طراحی انیمیشن تابلو روان اضافه گردید. برای اطلاع بیشتر به قسمت برش و حکاکی لیزری مراجعه بفرمایید.
همچنین به منظور امکان ارایه محصولات تولید شده توسط گروه طراحی قلمو ، فروشگاه قلمو نیز به طور رسمی جهت عرضه مستقیم محصولات این گروه ایجاد و رونمایی گردید.
امید است اضافه شدن خدمات برش و حکاکی لیزری و فروشگاه قلمو بتواند در راستای خدمت رسانی شایسته به تمامی افراد گامی بلند و موثر باشد.