0

معجزه رفتار غیرکلامی و زبان بدن

تا کنون به اهمیت و نقش رفتار غیرکلامی و زبان بدن در زندگی روزمره خود دقت کرده اید؟ این موضوع می تواند به طور مستقیم بر حالات روحی و روانی شما تاثیر مستقیم بگذارد. علاوه بر آن تاثیری متقابل بین افراد دارد به نحوی که می تواند باعث قضاوت های مثبت یا منفی در مورد شما و یا تاثیر افراد دیگر بر شما شود. این تاثیر می تواند شامل قبول یا رد شدن در یک مصاحبه کاری ، تاثیر مثبت یا منفی در روابط دو نفره و یا حتی تاثیر یک پزشک بر روند بهبودی بیمار خود باشد. یکی دیگر از مثال های نام آشنای آن تاثیر رفتار غیرکلامی و زبان بدن در مهارت ارائه مطلب و فن بیان است که یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در آنها به شمار می آید.

 

در ویدئو زیر با عنوان “زبان بدن شما ، شخصیت شما را می سازد”  Amy Cuddy روانشناس اجتماعی به بررسی این موضوع می پردازد.