0

سنجش مهارت ارائه مطلب به صورت آنلاین

اینکه مهارت ارائه مطلب شما در چه سطحی قرار دارد و برای بهبود آن به چه نکاتی باید توجه کنید سوال بسیاری از افراد است. سنجش دقیق و علمی میزان مهارت ارائه مطلب به شما کمک می کند تا بتوانید با شناخت نقاط ضعف و قوت خود بتوانید با برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت پیشرفت قابل توجه ای در بهبود مهارت ارائه مطلب و در ادامه آن زندگی تحصیلی ، کاری و روزمره خود داشته باشید.

با همین هدف ، گروه طراحی قلمو فرمی را به صورت آنلاین طراحی کرده است که با پاسخگویی به سوالات آن می توانید میزان مهارت ارائه مطلب خود را بسنجید. به این منظور فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید تا پس از بررسی ، نتیجه و تحلیل آن از طریق ایمیل برای شما ارسال شود.

در صورتی که در تکمیل فرم فوق با مشکل مواجه شدید از لینک زیر استفاده کنید :

سنجش مهارت ارائه مطلب به صورت آنلاین