توضيحات پروژه

0

در این نمونه برای نمایش افکت بر روی لوگو در پاورپوینت ، با استفاده از تکنیک های مختلف از تلقین حرکت نور در محیطی تاریک بر روی لوگوی قلمو استفاده شده است.