توضيحات پروژه

0

نمونه حاضر، نمونه  طراحی حرفه ای نمایش عکس در پاورپوینت است که ضمن نمایش قابلیت های متنوع پاورپوینت، در دسته پاورپوینت های مالتی مدیا و چند رسانه ای قرار می گیرد.