توضيحات پروژه

0

طراحی رزومه و پرزنتیشن شرکت کشتیرانی بین المللی ترنگ دریا براساس محتوای مد نظر به صورت فارسی و انگلیسی ایده پردازی و طراحی شده است.