توضيحات پروژه

2+

در این پروژه طراحی پاورپوینت یکی از شرکت کنندگان (KIWIE (Korea international women’s invention exposition 2016 به همراه نریشن انگلیسی انجام شد که به همراه اختراع، موفق به کسب مدال طلا شد.