توضيحات پروژه

0

در این نمونه با هدف معرفی خلاقانه خدمات در پاورپوینت ، با ایده پردازی و استفاده از چندین تکنیک مختلف، ضمن نمایش قابلیت های پاورپوینت، خدمات نیز به صورتی خلاقانه معرفی شده اند.