توضيحات پروژه

0

ایده ی طراحی این نمونه جهت نمایش قابلیت های پاورپوینت، نمایش متن به سبک جنگ ستارگان است.