توضيحات پروژه

0

در این نمونه هوشمندسازی کتاب ریاضی دهم (فصل اول) با استفاده از طراحی حرفه ای پاورپوینت به سفارش سایت دکتر ریاضی انجام شده است. بخشی از این پاورپوینت درسی هوشمند در ویدئو زیر قابل مشاهده است.