توضيحات پروژه

0

در این نمونه پاورپوینت آموزشی هوشمندسازی کتاب هندسه دهم رشته ریاضی با طراحی پاورپوینت حرفه ای به سفارش سایت دکتر ریاضی انجام شده است. بخشی از این پاورپوینت درسی هوشمند در ویدئو زیر قابل مشاهده است.