توضيحات پروژه

1+

طراحی پاورپوینت مالتی مدیا با موضوع کارآفرین اینترنتی شوید به سفارش سایت کارینت انجام گردید. طراحی این پاورپوینت به همراه نریشن انجام شده است. این پاورپوینت در قالب ویدئو در زیر قابل مشاهده است.