0

مقایسه پاورپوینت و لیبره آفیس ایمپرس

بدون شک نرم افزار پاورپوینت محبوب ترین نرم افزار برای ساخت اسلاید و ارائه مطلب است؛ تا بدانجا محبوب که واژه پاورپوینت جایگزینی برای ارائه مطلب شده است. هر چند این محبوبیت برای بعضی افراد معادل با بهترین بودن نیست و بسیار هستند افرادی که به دلایل مختلف از نرم افزارهای دیگری برای ساخت اسلاید و ارائه مطلب استفاده می کنند. هر چقدر که نرم افزار پاورپوینت از نظر شما مناسب و با آن راحت باشید ، بهتر است نیم نگاهی نیز به نرم افزارهای جانشین آن داشته باشید. در بین نرم افزارهای جانشین پاورپوینت ، لیبره آفیس ایمپرس (LibreOffice Impress) نرم افزاری متن باز، قدرتمند و مهم تر از همه رایگان از مجموعه لیبره آفیس (LibreOffice) است که برای پلتفرم های مختلف با سازگاری مناسب ارائه شده است.

با توجه به آنکه در کنار ارائه خدمات طراحی پاورپوینت ، ساخت اسلاید با نرم افزارهای جایگزینی مانند Keynote ، پرزی (Prezi) و لیبره آفیس ایمپرس نیز ارائه می شود ، مقایسه پاورپوینت و لیبره آفیس ایمپرس یک ضروریت برای آشنایی هر چه بیشتر کاربران با قابلیت های این نرم افزار است. در جدول زیر مقایسه ای کامل بین قابلیت ها و امکانات پاورپوینت و لیبره آفیس ایمپرس انجام شده است. اولویت شما با کدام قابلیت ها و امکانات است؟

مقایسه پاورپوینت و لیبره آفیس ایمپرس