0

حرفه ای باشیم: مخفی کردن اسلایدها در پاورپوینت

برخی نکات و ترفندها در نگاه اول ساده و ابتدایی به نظر می رسند، اما در عمل در بسیاری موارد می توانند کاربردی و مفید باشند. شاید یکی از آنها مخفی کردن اسلایدها در پاورپوینت باشد.

با استفاده از قابلیت مخفی کردن اسلایدها در پاورپوینت می توانید از نمایش اسلایدهای مورد نظر در حین ارایه جلوگیری کنید بدون آنکه آنها را حذف کرده باشید. هر چند در انتها روشی ساده برای نمایش اسلایدهای مخفی در ارایه نیز آموزش داده می شود.

برای مخفی کردن اسلایدها مطابق تصویر زیر که براساس پاورپوینت نسخه 2013 است، کافیست در ابتدا اسلایدهای مورد نظر را انتخاب کنید. در اینجا اسلایدهای 6، 7 و 8 انتخاب شده اند.

انتخاب اسلایدها در حالت نرمال

برای انتخاب راحت تر اسلایدهای مد نظر می توانید از تب View ، از قسمت Presentation Views ، گزینه Slide Sorter را انتخاب کنید. تصویر زیر انتخاب اسلایدها در این حالت را نشان می دهد.

انتخاب اسلاید در حالت Slide Sorter

حال کافیست بر روی یکی از اسلاید کلیک راست کرده و گزینه Hide Slide را انتخاب کنید.

اسلایدهای مخفی به صورت کمرنگ در می آیند و بر روی شماره آنها نیز خطی کشیده می شود. گزینه مخفی کردن اسلایدها از طریق تب Slide Show نیز در دسترس است.

انتخاب گزینه Hide Slide

برای خارج کردن اسلایدها از حالت مخفی کافیست با انتخاب اسلاید، مجددا گزینه Hide Slide را انتخاب کنید تا اسلاید به حالت عادی بازگردد. نکته آخر اینکه در صورتی که بخواهید در حین ارایه یکی از اسلایدهای مخفی را نمایش دهید، کافیست شماره اسلاید را از طریق صفحه کلید تایپ و اینتر کنید. در این حالت اسلاید مخفی نمایش داده خواهد شد. تایپ شماره اسلاید و زدن اینتر خود نکته ای کاربردی برای رفتن به اسلاید مورد نظر در حین ارایه است و همانطور که مشخص است در اینجا تفاوتی بین اسلاید مخفی و غیر مخفی برای آن وجود ندارد.

منبع: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو