0

حرفه ای باشیم: بازیابی فایل های پاورپوینت

دانستن روش های بازیابی فایل های پاورپوینت که ذخیره ای نشده اند و یا به هر دلیلی اطلاعات آنها از دست رفته است در بسیاری از موارد حیاتی و ضروری است.

نرم افزارهای مجموعه آفیس براساس تنظیمات در فواصل زمانی مشخص به صورت خودکار تغییرات فایل های جاری را ذخیره می کنند و در صورتی که فایل ها بدون ذخیره صحیح بسته شوند، در اجرای مجدد نرم افزار امکان بازیابی آنها براساس آخرین تغییرات را فراهم می کنند. علیرغم تمامی این امکانات در ادامه با روشی کامل تر و حرفه ای تر جهت بازیابی فایل های پاورپوینت آشنا می شویم.

نرم افزار پاورپوینت (در اینجا نسخه 2013 مورد استفاده قرار گرفته است) را اجرا و فایل جدیدی ایجاد کنید. از منو File قسمت Info را انتخاب کنید.حال با کلیک بر روی Manage Versions ، گزینه اول Recover Unsaved Presentations را انتخاب کنید.

بازیابی فایل های پاورپوینت 1

این گزینه پس از اجرای نرم افزار پاورپوینت و قبل از ایجاد فایل جدید، از قسمت Open نیز مطابق تصویر زیر قابل دسترس است.

بازیابی فایل های پاورپوینت 2

پس از انتخاب این گزینه پنجره ای جهت باز کردن فایل ظاهر می شود. در اینجا تمامی فایل های ذخیره نشده و قابل بازیابی پاورپوینت نمایش داده می شود. فایل مد نظر را انتخاب و گزینه Open را کلیک کنید.

بازیابی فایل های پاورپوینت 3

پس از باز کردن فایل نواری زرد رنگ در بالای اسلاید با عنوان RECOVERED UNSAVED FILE نمایش داده می شود.

بازیابی فایل های پاورپوینت 4

جهت ذخیره فایل بازیابی شده کافیست در این نوار بر روی گزینه Save as کلیک کنید، مسیر و نام جدیدی را برای ذخیره آن انتخاب کنید.

نکته آخر اینکه برای پاک کردن تمامی فایل های قابل بازیابی پاورپوینت کافیست در قسمت Manage Version، گزینه دوم یعنی Delete All Unsaved Presentations را انتخاب کنید.

بازیابی فایل های پاورپوینت 5

منبع: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو