0

یک روش ساده و کاربردی در نوشتن محتوای ارائه مطالب

شناخت موضوع و نوشتن محتوای ارائه مطالب معمولا اولین مرحله در ارائه مطلب است که برای داشتن یک ارائه مطلب خوب و بی نقص ، به مانند سایر مراحل آمادگی سازی ارائه مطلب، نیازمند توجه و دقت زیادی است. برای اینکه بتوانید محتوای ارائه مطالب خود را به صورت اصولی و البته در کوتاه ترین زمان ممکن آماده کنید، کافیست طبق یک روش ساده و کاربردی، نوشتن محتوای ارائه مطالب خودتان را در سه مرحله انجام دهید :

1- تمرکز

برای آنکه مطمئن باشید پیام مطالب شما به خوبی منتقل می شود، ارائه خودتان را پیرامون یک موضوع واضح و قابل فهم ایجاد کنید. برای تعریف این مفهوم مرکزی که هسته ارائه مطالب شما خواهد بود، خلاصه ای یک جمله از موضوع ارائه خود را قبل از پرداختن به محتوای ارائه مطلب، بنویسید. نوشتن این یک جمله شما را مجبور می کند تا با تمرکز بر روی موضوع خودتان، مفهوم و هسته اصلی ارائه را انتخاب کنید.

2- حداقل سازی

هسته مرکزی ارائه مطلب خودتان را تنها با سه موضوع و مفهوم دیگر گسترش دهید. در صورتی که از موضوعات بیشتری استفاده کنید ، مخاطبان شما احتمالا به خوبی نخواهند تنواست مطالب شما را به خاطر بیاورند و در نتیجه پیام مد نظر شما به خوبی منتقل نخواهد شد. این مورد به قانون سه در ارائه مطلب معروف است که در ویدئو زیر به طور اجمالی در مورد آن صحبت می شود. بنابراین مطالب خود را با در نظرگیری این قانون تا حد امکان مختصر و مفید کنید.

3- ساختار

طبق گفته Matt Abrahams، متخصص امر سخنرانی و استاد دانشگاه استنفورد، ارائه مطالب ساختار یافته 40% راحت تر نسبت به ارائه مطالب بدون ساختار در ذهن مخاطبان باقی می مانند. در این زمینه پیشنهاد می شود مطلب یک روش ساده برای یک ارائه مطلب عالی که به ارائه روشی ساده و کاربردی برای ایجاد ساختاری مناسب در ارائه مطلب می پردازد را مطالعه کنید.

ترجمه و تدوین: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو