0

قسمت های پاورپوینت پایان نامه ، سمینار و ارائه درسی کدام اند؟

سوال بسیاری از دانشجویان در طراحی پاورپوینت پایان نامه این است که قسمت های پاورپوینت پایان نام کدام اند؟ چه قسمت هایی می بایست در پاورپوینت پایان نامه آورده شود؟ هر قسمت چند اسلاید باید داشته باشد؟ در یک جواب مختصر و مفید می توان گفت ساختار و قسمت های پاورپوینت پایان نامه مطابق سرفصل های پایان نامه است و تعداد اسلایدها در نهایت می بایست بین 20 تا 30 اسلاید باشد. هرچند دانشگاه ها و اساتید مختلف ممکن است در این زمینه نظرهای مختلفی داشته باشند. در اینجا صحبت از یک پاورپوینت استاندارد با درنظرگیری تمامی اصول یک ارائه مطلب مناسب است.

سرفصل های اصلی و فرعی در پایان نامه

معمولا پایان نامه ها دارای پنج یا شش فصل هستند. پایان نامه رشته های علوم انسانی شامل پنج فصل به ترتیب با عناوین کلیات ، پیشینه تحقیق ، روش تحیق ، یافته های پژوهش و بحث و نتیجه گیری می باشند. در پایان نامه های فنی و مهندسی ممکن است براساس موضوع ، یک فصل اضافه شود که به مباحث فنی پیرامون قسمت های مختلف موضوع پایان نامه می پردازد. همچنین عناوین فصول ممکن است کمی متفاوت با پایان نامه های انسانی باشد به نحوی که کلیات و پیشینه تحقیق در فصل یک آورده شود ، فصل دوم و سوم ( و چهارم) به مباحث فنی پرداخته شده و در فصول باقیمانده مدل سازی ، مثال ها، نتیجه گیری و پیشنهادات آورده شود.
معمولا در طراحی پاورپوینت پایان نامه با توجه به آنکه بر وجود فهرست مطالب و همچنین در اختیار داشتن فضای کافی برای ارائه مطالب در اسلایدها تاکید می شود، عناوین فصول اصلی به صورت فهرست آورده می شود و عناوین فرعی نیز در حین ارائه و در اسلایدها ذکر می شوند. در مواردی طراحی با ذکر تمامی عناوین در فهرست انجام می شود که این روش ضمن آنکه پیشنهاد نمی شود ، نیاز به طراحی دقیقی دارد به نحوی که کمترین فضا را از اسلایدها اشغال کند. همچنین استفاده از یک اسلاید به عنوان اسلاید فهرست و به صورت متمرکز به دلیل عدم نشان دادن روند ارائه ، پیشنهاد نمی شود.
بنابراین عناوین اصلی فصول پایان نامه ، عناوین اصلی شما در طراحی پاورپوینت پایان نامه خواهد بود.

ارائه مطلب

هر قسمت چند اسلاید؟

برای فصل اول که معمولا مواردی مانند بیان مسئله ، اهداف ، فرضیه ها و … می باشد ، بیشترین تطبیق با عناوین فرعی وجود دارد، به عبارت دیگر شما می بایست حساسیت بیشتری برای آوردن تمامی سرفصل های فرعی داشته باشید و در عوض سعی کنید مطالب را به صورت خلاصه و مفید انتخاب کنید.
فصل دوم که معمولا شامل پیشینه تحقیق است نهایتا می بایست شامل 2 اسلاید باشد؛ تحقیقات داخلی و خارجی. بعضی از اساتید نیز موافق حذف این قسمت در حین ارائه هستند، بنابراین نیازی به آوردن پیشینه تحقیق در طراحی پاورپوینت نیست. هیچ گاه تعاریف مفهومی و مباحث فنی جامع پیرامون متغیرها به صورت مفصل و حتی بعضا خلاصه در پایان نامه آورده نمی شود. تنها تعریفی از متغیرها در هنگام معرفی آنها در فصل اول ذکر می شود. در صورتی که نیاز به آوردن تعاریف و مباحث فنی دارید، سعی کنید تعداد اسلایدهای آن از 2 تا 3 اسلاید بیشتر نشود.
فصل سوم شامل روش تحقیق است که معمولا این فصل در 4 تا 5 اسلاید آورده می شود.
فصل چهارم فصلی است که ضمن اهمیت فراوان ، شامل نمودارها و جداول بسیاری است. طراحی این فصل بسیار مهم است زیرا اگر طراحی و انتخاب مطالب به خوبی انجام نشود ، ممکن است بین 15 تا 20 اسلاید به این فصل به تنهایی اختصاص یابد ! تا حد امکان سعی کنید در هر اسلاید 2 جدول و نتیجه را ارائه کنید و همچنین تکیه خود را بر روی نمودارها و جداول قرار دهید و از آوردن متن های زیاد جلوگیری کنید. به خوانا بودن جداول بسیار توجه کنید.
در فصل پنجم ، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شود که معمولا برای این فصل نیز بین 2 تا 3 اسلاید کافیست.
روند در طراحی پاورپوینت پایان نامه رشته های فنی و مهندسی نیز به همین صورت است با این تفاوت که مباحث فنی و مثال ها به طور خلاصه و تا حد امکان متکی بر شکل ها و نمودارها ذکر می شوند.

پاورپوینت سمینار و ارائه درسی

در پاورپوینت های سمینار و ارائه درسی معمولا مطالب جهت ارائه چندان گسترده نیستند و حجم کمتری دارند. برای داشتن یک ارائه مطلب ایده آل ، سعی کنید در پاورپوینت های سمینار و ارائه درسی عناوین اصلی را در فهرست قرار دهید و از شکل های بیشتری استفاده کنید. هیچ اشکالی متوجه کار شما نخواهد بود اگر طراحی پاورپوینت خود را به سبک پاورپوینت پایان نامه انجام دهید و این حتی باعث بهبود ارائه شما خواهد شد.

اسلایدهای آغازین و پایانی

علاوه بر موارد گفته شده که مربوط به بدنه اصلی پاورپوینت شما خواهد بود، برای شروع و پایان ارائه خود نیز به چند اسلاید نیاز خواهید داشت. معمولا در شروع پاورپوینت ، اسلاید بسم ا… ، اسلاید مشخصات ارائه و اسلاید تقدیم و در پایان پاورپوینت ، اسلاید تقدیر و تشکر قرار داده می شود. همچنین در شروع ارائه ، اسلاید های بسم ا… و مشخصات را در یک اسلاید طراحی کنید و از اسلاید تقدیم نیز صرفنظر کنید.

در جلسات دفاع حضور پیدا کنید

همانطور که گفته شد ممکن است هر دانشگاه و استاد ، معیار خاصی برای جلسه دفاع و طراحی پاورپوینت پایان نامه ، سمینار و ارائه درسی داشته باشد. بنابراین بهترین کار این است که نظر استاد و همچنین معیارهای دانشگاه را جویا شوید. همچنین حتما در جلسات دفاع دانشگاه خود حاضر شوید و منتقدانه ارائه مطلب و به خصوص طراحی پاورپوینت را بررسی کنید تا بتوانید با رفع عیب ها و نقاط ضعف ، ارائه بسیاری بهتری داشته باشید.

خلاقیت

خلاقیت را فراموش نکنید

در طراحی پاورپوینت خود هیچگاه خلاقیت را فراموش نکنید. ایده پردازی شما در طراحی پاورپوینت بسیار مهم است. سعی کنید چندین باره اسلایدهای خود را برای بهتر و بهتر شدن مرور کنید تا مطالب و روند ارائه بهتر، موثرتر و گویاتر گردد.
پیشنهاد می شود نگاهی به پاورپوینت های مرتبط در قسمت نمونه طراحی پاورپوینت حرفه ای نیز بیندازید.

منبع: سایت قلمو – گروه طراحی قلمو