معجزه رفتار غیرکلامی و زبان بدن

تا کنون به اهمیت و نقش رفتار غیرکلامی و زبان بدن در زندگی روزمره خود دقت کرده اید؟ رفتار غیرکلامی و زبان بدن می تواند به طور مستقیم بر حالات روحی و روانی شما تاثیر مستقیم بگذارد. علاوه بر آن رفتار غیرکلامی و زبان بدن تاثیری متقابل بین افراد دارد به نحوی که می تواند باعث قضاوت های مثبت یا منفی در مورد شما و یا تاثیر افراد دیگر بر شما شود. این تاثیر می تواند شامل قبول یا رد شدن در یک مصاحبه کاری ، تاثیر مثبت یا منفی در روابط دو نفره و یا حتی تاثیر یک پزشک بر روند بهبودی بیمار خود باشد. یکی دیگر از مثال های نام آشنای آن تاثیر رفتار غیرکلامی و زبان بدن در مهارت ارائه مطلب و فن بیان است که یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در آنها به شمار می آید.
در ویدئو زیر Amy Cuddy روانشناس اجتماعی به بررسی معجزه رفتار غیرکلامی و زبان بدن با عنوان “زبان بدن شما ، شخصیت شما را می سازد” می پردازد. مشاهده این ویدئو الهام بخش شما را بیش از پیش با قدرت رفتار غیرکلامی و زبان بدن آشنا می کند.