0

ده نکته مهم در زبان بدن ارائه مطلب

امروزه زبان بدن (Body Language) به عنوان شکل های مختلف ارتباط غیر کلامی یا رفتاری، اهمیتی غیرقابل انکار در برقراری ارتباط و در موقعیت های مختلف دارد. پیرامون این اهمیت ، مشاهده مطلب معجزه رفتار غیرکلامی و زبان بدن (ویدئو) بسیار پیشنهاد می شود. آشنایی با زبان بدن به شما کمک می کند تا ضمن برقراری یک ارتباط مناسب ، به نوعی بتوانید فکر طرف مقابل خود را نیز بخوانید ! این توانایی از تحلیل رفتارهای غیرکلامی و زبان بدن امکان پذیر است.
در ارائه مطلب نیز زبان بدن بسیار اهمیت دارد. مهم نیست ارائه مطلب درسی ، تجاری و یا سخنرانی در یک کنفرانس باشد، شما به دانستن زبان بدن به عنوان یک اصل مهم در یک ارائه مطلب دوست داشتنی و تاثیرگذار نیاز دارید. در ادامه ده نکته مهم در زبان بدن ارائه مطلب را مرور می کنیم. دانستن و رعایت این ده نکته می تواند شروع خوبی برای تمرین زبان بدن ارائه مطلب باشد.

با دستانی باز و بدنی صاف صحبت کنید

با دستانی باز و بدنی صاف صحبت کنید

برای افزایش اعتماد به نفس و ایجاد حس صمیمیت با مخاطبان، در حین ارائه با دستانی بازی و بدنی صاف صحبت کنید.از مزیت های دیگر این حالت بدن امکان تنفس راحت تر و در نتیجه آرامش بیشتر است.

لبخند بزنید

برای آنکه مخاطبان شما احساس راحتی بیشتری در ارائه مطلب شما داشته باشند ، همیشه لبخندی بر روی لب داشته باشید. لبخند قدرتمند ترین سلاح شماست.

لبخند بزنید

با حرکات طبیعی دست و ارتباط چشمی مخاطبان را همراه کنید

با در نظرگیری این اصل که افراد به طور معمول عادت دارند به کسانی به طور طبیعی به آنها نگاه می کنند ، توجه کنند سعی کنید با حرکات طبیعی دست و ارتباط چشمی مخاطبان را با خود همراه کنید

برای نشان دادن تسلط خود آرام باشید

شما به عنوان سخنران می بایست اعتماد به نفس داشته باشید و تسلط خود را به مخاطبان نشان دهید، در غیر اینصورت خیلی زود مخاطبان اعتماد خود به شما را از دست می دهند. برای نشان تسلط آرام باشید و از حرکات و ژست های کوچک و خشک استفاده کنید.

آرام باشید - زبان بدن ارائه مطلب

قدم بزنید

برای خارج کردن ارائه خود از یکنواختی، از فضای موجود استفاده کنید و قدم بزنید. به طور مثال اگر قرار است در مورد 3 نکته صحبت کنید ، در مورد نکته اول در موقعیت اول خود صحبت کنید، سپس در حین حرکت به موقعیت بعدی در مورد نکته دوم صحبت کنید. بدین ترتیب حرکت ، مکمل ارائه مطلب شما خواهد بود.

قدم بزنید - زبان بدن ارائه مطلب

برای جلب توجه مخاطبان از حرکات قسمت های مختلف بدن استفاده کنید

برای آنکه توجه مخاطبان را به خوبی به خود و ارائه جلب کنید ، در حین ارائه از حرکات و ژست های مختلف بدن مانند سر ، دست و بازوها استفاده کنید.

به نکات مهم مستقیما اشاره کنید

برای جلب توجه مخاطبان به قسمت های مهم و مورد نظر در ارائه مطلب ، به صورت مستقیم بر روی صفحه نمایش نگاه و اشاره کنید. همزمان مخاطبان اشاره و نگاه شما را دنبال خواهند کرد.

با حرکت به سمت مخاطبان آنها را تشویق به شرکت در بحث کنید

برای تشویق مخاطبان به شرکت در بحث ، در صورتی که برای شما امکانپذیر هست به سمت آنها حرکت کنید و در نزدیکی آنها قدم بزنید. همچنین استفاده از ژست های باز نیز در تشویق مخاطبان موثر است.

با مکث به سوالات پاسخ دهید

برای پاسخ دادن به سوالات ، در ابتدا به سوال کننده به خوبی گوش دهید و با حرکات سر آن را تایید کنید. سپس کمی مکث کنید ، به آرامی نفس بکشید و سپس به سوال در حالی که به سوال کننده به طور مستقیم نگاه می کنید پاسخ دهید. مکث و نفس کشیدن ضمن آرامش بخشیدن به شما ، فرصتی را به شما می دهد تا در مورد سوال کمی بیشتر فکر کنید.

برای تاثیرگذاری بر مخاطبان از ژست های مثبت استفاده کنید

برای آنکه ارائه مطلب شما تاثیر بیشتری بر مخاطبان داشته باشد ، از حرکات و ژست های مثبت مانند تکان دادن سر ، ژست های باز و لبخند زدن استفاده کنید. استفاده از حس شوخ طبعی در ارائه مطلب نیز بر تاثیرگذاری بیشتر شما کمک می کند.

منبع: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو