0

چگونه پرزنتیشن ماندگار داشته باشیم؟

وقتی صحبت از پرزنتیشن و ارائه مطلب می شود، انبوهی از مطالب را خواهید داشت که دوست دارید در مورد آنها صحبت کنید زیرا از نظر شما بسیاری از مطالب، مهم هستند که حتما می بایست در مورد آنها صحبت کنید و هر مطلب نیز شاخه و برگ های خاص خود را دارد که بدون بیان کردن آنها نمی توانید اصل مطلب را به خوبی منتقل کنید.
تا بدینجا همه چیز خوب است، اما مشکل از آنجا آغاز می شود که زمان برای پرزنتیشن و ارائه مطلب محدود است؛ شاید 20 دقیقه، شاید 30 دقیقه و شاید کمی بیشتر یا کمتر، بنابراین ناچار خواهید بود از مطالب خود کم کنید. شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چگونه می توان تمامی مطالب را در پرزنتیشن و ارائه مطلب قرار داد؟ تمامی آن مطالبی که دوست دارید و فکر می کنید که باید در مورد آنها صحبت کنید.
پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ شما نمی توانید ! شما نمی توانید و نباید تمامی مطالبی که دوست دارید در مورد آنها صحبت کنید را در پرزنتیشن و ارائه مطلب خود قرار دهید، به عبارت دیگر آنها را به هر نحوی شده جا دهید.
جا دادن تمامی مطالب در پرزنتیشن
براساس تحقیقات انجام شده و طبق منحنی فراموشی ابینگهاوس مخاطبان بین 50 تا 80 درصد مطالب پرزنتیشن شما را در طی 24 ساعت فراموش خواهند کرد، یعنی اکثر آن مطالب مهمی که برای جا دادن آنها در پرزنتیشن خود تلاش کردید، در کمتر از 1 روز فراموش خواهند شد ! اینجاست که باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می توان پرزنتیشن ماندگار داشت؟
پاسخ این سوال نیز به مانند سوال قبل بسیار ساده است. در صورتی که در پرزنتیشن خود تنها بر روی یک موضوع و مفهوم به خوبی تمرکز کنید، پرزنتیشن شما می تواند یک عمر در ذهن مخاطبان باقی بماند. سعی کنید پرزنتیشن خود را حول آن یک موضوع و در قالب یک جمله بسازید. در صورتی که این جمله را در طول پرزنتیشن خود در موقعیت های مختلف تکرار کنید، مطمئن خواهید بود که پرزنتیشن ماندگار شما در قالب یک جمله که چکیده ای از موضوع و مفهوم مورد نظر شماست، تا مدت ها در ذهن مخاطبان شما باقی خواهد ماند.

منبع: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو