0

قدرت عدد 3 در ارائه مطلب

تا کنون به این مورد توجه کرده اید که به خاطر سپردن مواردی که به صورت سه تایی هستند، آسان تر است؟  ذهن ما به سرعت و براحتی با چیزهایی که در گروه های سه تایی می آیند ارتباط برقرار می کند. از این ویژگی به خوبی می توان در ارائه مطلب و پرزنتیشن استفاده کرد.
به عنوان طراح و ارئه دهنده پرزنتیشن و ارائه مطلب به خاطر سپردن این نکته که مخاطبان ارتباط بهتری با گروه های سه تایی از مطالب برقرار می کنند، ضروری است چرا که می تواند به شما در بالا بردن کیفیت ارائه مطالب و انتقال هر چه بهتر آنها کمک کند. به طور خلاصه مزایای استفاده از قدرت عدد 3 در ارائه مطلب عبارتند از :
  1. مجبور کردن شما به محدود کردن میزان اطلاعات ارائه شده
  2. سازماندهی مطالب به روشی آشنا برای مخاطبان
  3. ایجاد ریتم طبیعی دارای شروع، میانه و پایان
سه مورد ذکر شده فوق نیز خود نمونه از استفاده قدرت عدد 3 در ارائه اطلاعات و سازماندهی مطالب است. اگر به جای گفتن 3 مزیت، 5 مزیت استفاده از قدرت عدد 3 آورده شده بود، احتمالا شما تنها 3 تای آنها را به یاد خواهید سپرد که در این حالت فراموش کردن 2 مورد و اینکه کدام 3 مورد را به خاطر خواهید آورد خود 2 نکته منفی به حساب می آید.
بنابراین در ابتدای ایجاد ساختار برای محتوای ارائه مطلب خود، با پرسیدن این سوال که نکات اصلی کدام اند، سعی کنید آنها را به صورت گروه های سه تایی مطرح کنید. در صورتی که بیش از 3 مورد دارید سعی کنید با بازخوانی و خلاصه کردن آنها امکان بیان آنها به صورت 3 مورد را بررسی کنید.
ممکن است همیشه ارائه مطلب و پرزنتیشن جدیدی در پیش داشته باشید ولی نکته مهم تاثیرگذاری بر مخاطبان در هر ارائه مطلب و پرزنتیشن است که زمان شما برای این مهم محدود است. در صورتی که نتوانید با زبان مخاطبان با آنها صحبت کنید و نظر آنها را جلب کنید، ممکن است دیگر هیچوقت آنها را نبینید !

منبع: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو