0

3 قدم برای غلبه بر اضطراب ارائه مطلب

طبق تحقیقات انجام شده 75 درصد از افراد با مشکل اضطراب ارائه مطلب و سخنرانی در جمع رو به رو هستند. عرق کردن دست ها، افزایش ضربان قلب و کوتاه شدن نفس ها معمول ترین علایم این اضطراب است. با توجه به اهمیت مهارت ارائه مطلب و سخنرانی در جمع در زندگی شخصی، کاری و تحصیلی، می بایست به دنبال مقابله و غلبه کردن بر اضطراب ارائه مطلب بود.
با توجه به اینکه 80 درصد از یک ارائه مطلب و پرزنتیشن ایده آل مرتبط با مسایل روحی و روانی است، 3 قدم زیر به شما کمک می کند تا قدم های مثبتی برای غلبه بر اضطراب ارائه مطلب بردارید.

علاقه و هیجان

داشتن علاقه به موضوع و وجود هیجان مثبت برای ارائه این موضوع اضطراب شما را نابود می کند ! هنگامی که به یک موضوع علاقه دارید قطعا با ارتباط مثبتی که با آن برقرار می کنید، صحبت کردن در مورد آن شما را هیجان زده می کند که این خود باعث افزایش اعتماد به نفس و از بین رفتن اضطراب می شود. این تاثیر روحی و روانی مثبت علاوه بر آنکه به شما در ارائه هر چه بهتر و راحت تر کمک می کند، می تواند تاثیر متقابلی نیز بر روی مخاطبان داشته باشد. ایجاد چنین ارتباط مثبتی نیز می تواند در کاهش اضطراب به ارائه کننده بیش از پیش کمک کند.
این هیجان و علاقه را می توان براحتی در سخنران هایی که به آرامی قدم می زنند، لبخند بر لب دارند و با اعتماد به نفس مطالب را بیان می کنند، مشاهده کرد.

علاقه و هیجان

انعطاف پذیری

میزان انعطاف پذیری شما در ارائه مطلب با میزان تمرین شما ارتباط مستقیم دارد. انعطاف پذیری از آنجا اهمیت دارد که قطعا همیشه همه چیز مطابق انتظار و پیش بینی پیش نمی رود. حال هر چه شما برای این شرایط غیر قابل پیش بینی آماده تر باشید، قطعا اضطراب و استرس کمتری در حین ارائه خواهید داشت هرچند با توجه به ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن این اتفاقات، هیچ گاه نمی توان به طور کامل برای مقابله با آنها آماده بود.
یک سخنران و ارائه دهنده انعطاف پذیر هیچگاه در حین ارائه مطلب تحت تاثیر اشتباهات و مشکلات پیش آمده قرار نمی گیرد و می تواند روند ارائه مطلب را به خوبی ادامه دهد. در اینجا شناخت ضعف ها و برطرف کردن آنها حائز اهمیت است.

توجه به مخاطبان

طرز فکر مخاطبان نسبت به ارائه دهنده و سخنران در موفقیت آنها بسیار تاثیرگذار است. اما توجه مخاطبان تنها به مطالب نیست، بلکه بسیار عمیق تر از آن متوجه فکر، انگیزه و به طور کلی تر مسایل روحی و روانی ارائه دهنده و سخنران نیز است. حال اگر سخنران به جای توجه به خود، تمرکز خود را بیشتر بر روی مخاطبان، نیازها و علایق آنها قرار دهد، می تواند اضطراب خود را بهتر کنترل و فراموش کند.
غلبه بر اضطراب ارائه مطلب نیازمند تغییر تفکر شما با درنظرگیری مواردی مانند 3 قدم اشاره شده فوق است که به مانند همیشه تمرین، کلید موفقیت شما خواهد بود.

منبع: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو