0

شباهت طراحی پاورپوینت و فیلم سازی چیست؟

در نگاه اول ممکن است این سوال کمی عجیب به نظر آید که طراحی پاورپوینت و فیلم سازی را با هم مقایسه کنیم، اما واقعیت این است که در یک طراحی پاورپوینت حرفه ای به خوبی می توان نقاط مشترکی با فیلم سازی پیدا کرد. اگر تم طراحی و محتوا به ترتیب قالب و داستان کلی و هر اسلاید را صحنه ای از آن داستان در نظر بگیریم، المان های پاورپوینت حکم شخصیت های داستان ما را دارند. بنابراین به سادگی می توان در طراحی یک پاورپوینت حرفه ای وجه تشابه با فیلم سازی پیدا کرد. اما با درنظرگیری این تشابه، چگونه می توان طراحی پاورپوینت را بهبود بخشید؟

داستان گویی

اگر یک فیلم ساز باشید و بخواهید یک داستان خوب را به نحوی روایت کنید که بینندگان را تحت تاثیر قرار دهد، مطمئنا تنها برداشتن دوربین ، انتخاب بازیگر و شروع فیلم برداری به تنهایی کافی نخواهد بود. حال به طور مشابه برای طراحی یک پاورپوینت حرفه ای و مناسب ، تنها باز کردن نرم افزار و قراردادن مطالب در اسلایدها بدون در نظرگیری هیچ ساختار و روایتی یک روند اشتباه است !
داستان گویی یکی از موضوعات کلیدی در ارتباطات انسانی است که ریشه در گذشته های بسیار دور دارد. زمانی که یک داستان را به صورت خلاصه بیان می کنید، قسمت های مختلف مغز فعال شده و نگه داشت اطلاعات به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد که دقیقا همان چیزی است که در ارائه مطلب و پرزنتیشن به دنبال آن هستیم.
به مانند فیلم ، ارائه مطلب و پرزنتیشن شما نیز حاوی یک داستان است که در اینجا پاورپوینت نقش ابزار روایت کننده این داستان را داراست. برای داستان ارائه خود ساختاری مناسب شامل ابتدا ، میانه و پایان تعریف کنید و هر بخش را با استفاده از المان های مرتبط به نحوی تاثیرگذار روایت کنید.

ترتیب مطالب

پس از آنکه پیام کلیدی ارائه مطلب خودتان را انتخاب و محتوا را در راستای آن آماده کردید ، ترتیب ارائه مطلب اهمیت پیدا می کند.در فیلم سازی، همه چیز با فیلم نامه آغاز می شود که بعد از تولید و فیلم برداری است. تمامی این موارد در نهایت در مرحله تدوین برای نمایش نهایی بازبینی و مرتب می شوند.
طراحی پاورپوینت نیز روشی مشابه دارد. در ابتدا داستان و محتوا، سپس طراحی ساختار کلی و در نهایت انتقال مطالب به اسلایدها جهت ارائه نهایی انجام می شوند. پیش از انتقال مطالب به اسلایدها بهتر است ترتیب مناسب مطالب را با چند بار مرور تمامی مطلب انتخاب کنید. سپس بر به ترتیب آنها را به اسلایدها منتقل کنید. پیشنهاد می شود حداقل یکبار کل روند ارائه مطلب را به صورت تمرینی ارائه کنید. پس از آن اگر لازم بود باز هم می تونید ترتیب مطالب را اصلاح کنید.

اسلاید آرایی

اسلاید آرایی که به نوعی معادل آن در فیلم سازی میزانسن است ، به معنی انتخاب بهترین المان ها برای هر اسلاید است. پس زمینه ، عکس ، سایز فونت ، شماره اسلاید، نحوه نمایش مطالب در اسلاید ، ترتیب نمایش مطالب در اسلاید، افکت ، انیمیشن و هر چیزی که در یک اسلاید مشاهده می شود می بایست با دقت و درنظرگیری ساختار کلی و جزئی ارائه مطلب انتخاب شوند. هر اسلاید بخشی مهم از روند ارائه شماست که در نهایت مجموع آنها کامل کننده مسیر شما برای رسیدن به مقصد نهایی است.

منبع: گروه طراحی قلمو – سایت قلمو